Υπηρεσίες

Πισίνα Baby Swimming μεγέθους 4μ Χ 4μ με βάθος 1,10μ και με σταθερή θερμοκρασία 31οC. Μεγάλη πισίνα 25μ Χ 8μ με βάθος 1,20μ τεσσάρων διαδρομών και με σταθερή θερμοκρασία 28 οC.

Με τήρηση των αυστηρότερων προδιαγραφών υγιεινής και ασφάλειας. Ο καθαρισμός του νερού και στις δυο πισίνες γίνεται χωρίς την χρήση χημικών ουσιών, μέσω της οικολογικής μεθόδου ηλεκτρόλυσης του άλατος.

Παράλληλα στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος, διαθέτουμε οικολογικά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας για την θέρμανση των δυο κολυμβητικών δεξαμενών και του χώρου, με αντλίες θερμότητας.

Με την καθοδήγηση έμπειρων γυμναστών – παιδαγωγών μέσα και έξω από τις πισίνες.

Ο χώρος εντός και εκτός του γυμναστηρίου παρακολουθείται από κλειστό κύκλωμα καμερών.

Με σύγχρονες εγκαταστάσεις οι οποίες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την φιλοξενία ΑΜΕΑ

Χώρος Στάθμευσης